Tīrīšanas tabletes kafijas automātiem, 10 gab.

Tīrīšanas tabletes, 10 gab. pilna darbības cikla kafijas automātiem, lai pagatavotu nevainojamu kafiju.

  • Kafijas sastāvā esošo eļļu un kafijas atlieku notīrīšanai
  • Efektīva un saudzīga tīrīšana
  • Ideāla formula — "Miele" īpašās sastāvdaļas
  • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Uzzināt vairāk
1 gabals = 2.20 EUR
€ 22.00  *
Piegāde 3 - 5 darba dienu laikāDetaļas
Tīrīšanas tabletes kafijas automātiem, 10 gab.
Ieteicamais komplekts
Pievienoti aksesuāri
Tīrīšanas tabletes kafijas automātiem, 10 gab.
Atkaļķošanas tabletes, 6 gab.
Detalizēta informācija
12357480
  • Kafijas sastāvā esošo eļļu un kafijas atlieku notīrīšanai
  • Efektīva un saudzīga tīrīšana
  • Ideāla formula — "Miele" īpašās sastāvdaļas
  • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Warning icon -
Uzmanību. Satur DISODIUM MALEATE Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura, tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas.
Produkta priekšrocības
Vienmēr perfekti rezultāti
"Miele" tīrīšanas līdzekļi
Vienmēr perfekti rezultāti
Ideālu tīrīšanas rezultātu nodrošina "Miele" sadzīves tehnikai pielāgots sastāvs.
Pielikumi
Visus pielikumus atrodiet zemāk
Tīmekļa datu lapa

Recently Viewed

Aplūkot visus