NOTEIKUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

 

1. Atteikuma tiesības

 1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
 2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, no brīža, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kas ir rīkojies Jūsu uzdevumā, ir ieguvusi preces īpašumā (valdījumā).
 3. Ja termiņa beigas sakrīt ar valstī oficiāli noteiktu brīvdienu, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
 4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē mūs - SIA "Miele", juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 40, LV-1050, tālrunis 80008700, e-pasta adrese info@miele.lv, par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot zemāknorādītās atteikuma veidlapas paraugu vai uzrakstīt iesniegumu, obligāti norādot datumu, savu vārdu, uzvārdu, adresi, preču saņemšanas datumu, preču iegādes apliecinošu dokumentu, apliecinot iesniegumu ar savu parakstu.
 5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

 

2. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

 1. Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā̄ 14 dienu laikā̄ no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma, atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus. Atmaksāšana tiks veikta, tikai izmantojot bankas pārskaitījumu, tādēļ lūdzam Jūs norādīt korektu bankas konta numuru un bankas nosaukumu. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
 2. Jums preces jānodod SIA "Miele" birojā / veikalā Rīgā, Brīvības iela 40, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz SIA "Miele" biroju / veikalu Rīgā, Brīvības iela 40 pirms 14 dienu termiņa beigām. 
 3. Nosūtot preces uz SIA "Miele" biroju / veikalu, izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus, Jūs piekrītat SIA "Miele" vienpusēji konstatētajai preces komplektācijai un vizuālajam stāvoklim uz preces saņemšanas brīdi. Šādā gadījumā Jūsu pretenzijas par nosūtītās preces vizuālo stāvokli un komplektāciju, tiks uzskatītas par nepamatotām. Lai izvairītos no pārpratumiem, rekomendējam preces nogādāt personiski SIA "Miele" birojā / veikalā Rīgā, Brīvības iela 40.
 4. Ja Jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Jums ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.

 

3. Atteikuma tiesību ierobežojumi

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.punktu tiek ierobežotas atteikuma tiesības, tajā skaitā:
 2. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras SIA "Miele" nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 3. preces tiek izgatavotas pēc Jūsu norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 5. Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 6. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
 7. Jūs esat pieprasījis SIA "Miele" ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja SIA "Miele", ierodoties pie Jums, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

 

4. Citi papildus noteikumi

 1. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 2. Interneta veikalā shop.miele.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA "Miele" pa epastu: info@miele.lv vai tālr. 80008700, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
 3. SIA "Miele" patur tiesības vērsties tiesā pret Jums, ja tiks konstatēts atpakaļ atdotās preces vērtības zudums, tādejādi kompensējot radītos zaudējumus.

ATTEIKUMA VEIDLAPA

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no preces)

 

Datums: _________________

 

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:                SIA "Miele"

 Pakalpojuma sniedzēja adrese:                      Rīga, Brīvības iela 40, LV-1050,

 Reģistrācijas Nr.:                                         40103158767

Pakalpojuma sniedzēja tālruņa numurs:          80008700

Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adrese:          info@miele.lv 

 

Ar šo es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu preču iegādi:

Patērētāja vārds, uzvārds:            _____________________________________

Patērētāja adrese:           ______________________________________

Preču saņemšanas datums:         _____________________________________

Iegādes apliecinošie dokumenti: ____________________________________

 

Patērētāja paraksts: ____________________

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt uz SIA "Miele" adresi Zaubes ielā 9A-38, Rīgā, LV-1013.