Atkaļķošanas kasetne, 1 gab.

Atkaļķošanas kasetne automātiskai "Miele" kafijas automātu atkaļķošanai.
 • Pilnībā likvidē nosēdumus un apkaļķojumu
 • Efektīva un saudzīga atkaļķošana
 • Pilnībā bez manuālas iejaukšanās
 • Pēc atkaļķošanas nav ķimikāliju atlieku
 • Ar vienu iepakojumu pietiek apmēram 1 gadam
 • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Uzzināt vairāk
100 g = 10000.00 EUR
€ 80.00  *
Piegāde 3 - 5 darba dienu laikāDetaļas
Atkaļķošanas kasetne, 1 gab.
Detalizēta informācija
11808550
 • Pilnībā likvidē nosēdumus un apkaļķojumu
 • Efektīva un saudzīga atkaļķošana
 • Pilnībā bez manuālas iejaukšanās
 • Pēc atkaļķošanas nav ķimikāliju atlieku
 • Ar vienu iepakojumu pietiek apmēram 1 gadam
 • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Warning icon -
Uzmanību. Satur MALEIC ACID. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura, tvertnes bīstamo vai īpašo atkritumu savākšanas iekārta.
Produkta priekšrocības
Vienmēr perfekti rezultāti
"Miele" tīrīšanas līdzekļi
Vienmēr perfekti rezultāti
Ideālu tīrīšanas rezultātu nodrošina "Miele" sadzīves tehnikai pielāgots sastāvs.
Pielikumi
Visus pielikumus atrodiet zemāk
Tīmekļa datu lapa

Recently Viewed

Aplūkot visus