Atkaļķošanas tabletes, 6 gab.

Atkaļķošanas tabletes, 6 gab. cepeškrāsnīm, plītīm ar tvaicēšanas funkciju, tvaika krāsnīm un kafijas automātiem.
  • Pilnībā likvidē nosēdumus un apkaļķojumu
  • Efektīva un saudzīga atkaļķošana
  • Ideāla formula - "Miele" īpašās sastāvdaļas
  • Pēc atkaļķošanas nav ķimikāliju atlieku
  • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Uzzināt vairāk
€ 22.00  *
Piegāde 3 - 5 darba dienu laikāDetaļas
Atkaļķošanas tabletes, 6 gab.
Detalizēta informācija
11806740
  • Pilnībā likvidē nosēdumus un apkaļķojumu
  • Efektīva un saudzīga atkaļķošana
  • Ideāla formula - "Miele" īpašās sastāvdaļas
  • Pēc atkaļķošanas nav ķimikāliju atlieku
  • Vislabākā kopšana ilgam darbmūžam
Warning icon -
Uzmanību. Satur MALEIC ACID; CITRIC ACID Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura, tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas.
Produkta priekšrocības
Vienmēr perfekti rezultāti
"Miele" tīrīšanas līdzekļi
Vienmēr perfekti rezultāti
Ideālu tīrīšanas rezultātu nodrošina "Miele" sadzīves tehnikai pielāgots sastāvs.
Pielikumi
Visus pielikumus atrodiet zemāk
Tīmekļa datu lapa

Recently Viewed

Aplūkot visus